Ett par saker angående tänder och missfärgningar

Kan man undvika missfärgningar på tänderna?
För att svara frankt på frågan här ovanför i rubriken. Nej. Det kan man inte. Det finns inget sätt att undvika missfärgning på dina tänder. Så länge du lever måste du nämligen äta och dricka. och det är framförallt mat och dryck som skapar beläggningar på tänderna och skapar en grogrund för plack, smuts, nikotin och andra ”förfulningar” att sätta sig som en hinna på tänderna.

Det du däremot kan göra är att minska på graden missfärgning genom att sköta dina tänder på ett bra sätt. I detta sammanhang handlar det framförallt om två åtgärder. Dels att minska på eller helt undvika produkter som är extra missgynsamma för dina tänder, såsom kaffe och tobak (allt som innehållet nikotin, dels att sköta dina tänder på ett bra sätt varje dag.

Tandblekning är vidare det mest effektiva sättet att få bort missfärgningar på. Idag finns det flera metoder för tandblekning, dels populära och prisvärda alternativet tandblekning hemma, effektiva men lite dyrare tandblekning på klinik, samt en del andra kompletterande metoder, som till exempels att använda en tandblekningspenna.

No comments yet.

Lämna ett svar