Bleka tänderna med laser

En vanlig uppfattning om lasertandblekning är att detta är själva metoden, det vill säga att man enbart blekar tänderna med hjälp av laser. Men så funger det inte. Lasern används i sammanhanget som en källa för att snabba på blekningsprocessen – kallas vanligen för ”accelerator”, och precis som namnet avslöjar handlar det om att boosta verkningsgraden av väteperoxiden.

Med andra ord: går du till en tandläkare och får tandblekning med hjälp av laser, så kommer du först att prova ut en tandblekningsskena. Sedan appliceras blekningsmedlet som tandläkaren har bladnat i skenan, skenan tillsammans med blekningsmedlet sätts in i din mun, och därefter påskyndas processen genom ljuset från lasern.

Fördelarna med att använda laser eller en annan ljuskälla är att dina tänder bleks snabbare än vid exempelvis en vanlig tandblekning hemma. Då tänderna blir ett par grader varmare av ljuskällan är en vanlig biverkning att det isar eller ilar i tänderna efter behandlingen, men i de allra flesta fall försvinner dessa sensationer inom kort. Ibland sitter de i ett par dagar.